0 зүйлс

ZJ-150A үндэс вакуум насос

Тодорхойлолт

Series ZJ-150A Roots Vacuum Pumps

ZJ-150A Roots Vacuum Pumps 2

 

загвар
Орчин үеийн
Даралт
Шахах
хурд (л / с)
Оролт / гаралтын диа (мм)
Макс. Чадвартай даралтыг зөвшөөрөх
Моторын хүч (кВт
Дахин боловсруулсан Backing Pump
Pa
Тор
Pa
Тор
ZJ-150A
5? 0 байна-2
3.7? 0 байна-4
150
100 / 100
8? 0 байна3
75
2.2
2Ц-30А