0 зүйлс

ZJ-5000 үндэс вакуум насос

Тодорхойлолт

ZJ-5000 цувралын үндэстэй вакуум насос

ZJ-5000 Roots вакуум насос 2

загвар
Орчин үеийн
Даралт
Шахах
хурд (л / с)
Оролт / гаралтын диа (мм)
Макс. Чадвартай даралтыг зөвшөөрөх
Моторын хүч (кВт
Дахин боловсруулсан Backing Pump
Pa
Тор
Pa
Тор
ZJ-5000 хувилбар
5? 0 байна-2
3.7? 0 байна-4
5000
400 / 320
3? 0 байна3
22.5
45
ZJ1200 / H-300

 

ZJ-10000 цувралын үндэстэй вакуум насос

загвар
Орчин үеийн
Даралт
Шахах
хурд (л / с)
Оролт / гаралтын диа (мм)
Макс. Чадвартай даралтыг зөвшөөрөх
Моторын хүч (кВт
Дахин боловсруулсан Backing Pump
Pa
Тор
Pa
Тор
ZJ-10000 хувилбар
5? 0 байна-2
3.7? 0 байна-4
10000
500 / 400
2.5? 0 байна3
19
55
ZJ1200 / H-300