0 зүйлс

ZJ-600 үндэс вакуум насос

Тодорхойлолт

ZJ-600 цувралын үндэстэй вакуум насос

ZJ-600 Roots вакуум насос 2

 

 

загвар
Орчин үеийн
Даралт
Шахах
хурд (л / с)
Оролт / гаралтын диа (мм)
Макс. Чадвартай даралтыг зөвшөөрөх
Моторын хүч (кВт
Дахин боловсруулсан Backing Pump
Pa
Тор
Pa
Тор
ZJ-600 хувилбар
5? 0 байна-2
3.7? 0 байна-4
600
250 / 150
4.5? 0 байна3
40
7.5
2Ц-70А
1? 0 байна-1
8? 0 байна-4
H-150