EPXG VACUUM - Вакуум төхөөрөмж үйлдвэрлэх чиглэлээр мэргэшсэн.

XingGuang бүтээгдэхүүнүүд


XINGGUANG вакуум - Манай компани нь "Jiaoxing" брэндийн алхамгүй хурдны хувилбар, хорхойн арааны хурдыг бууруулагч үйлдвэрлэдэг Taizhou Planet хурдны машин механизмын үйлдвэрийн суурин дээр байгуулагдсан. Бидний өмнөх дээд зэргийн чанартай бүтээгдэхүүнийг дотоодын болон гадаадын үйлчлүүлэгчид үнэлдэг бөгөөд нэр хүнд сайтай байдаг.
АНУ-ын Холбоо барих

Бүх лавлагаа хүлээж авна

sales@roots-vacuum-pumps.com

Борлуулалтын сүлжээ

Манай бүтээгдэхүүнийг дотоод болон гадаадад зардаг!